http://www.ryszardy.pl 

Rok 1965
Wzgórza Krzesławickie
Od lewej: Popielarczyk Czesław - voc, Jakubowski Ryszard - voc, Rzytki Stefan- voc, Jakubowski Eugeniusz - g.rytm, Konieczny Jerzy - g.bas, Szczudłowski Ryszard - g.solo,