http://www.ryszardy.pl 

Od lewej: Stanisław Alker, Jerzy Flak, Józef Maj, Adam Kozłowski poniżej: Ryszard Kozłowski, Aleksander Dulba - skład okazjonalny - 1963