https://ryszardy.pl 

Na zdjęciu: zespół Jupitery
Od lewej: ...........,  ..........., ,...........,  ..........., , Janusz Stadnik