https://ryszardy.pl 
Rok 2008 -
Od lewej: Małgorzata Kitner-Mondrzyk   Jerzy Mondrzyk