http://www.ryszardy.pl 
Rok 1967
Od lewej: Olek Dulba ,   Teresa Kozioł