http://www.ryszardy.pl 

Rok 1977 - klub Violinka.
Od lewej: Stanisław Alker