https://ryszardy.pl 
Rok 2007 - sierpień
Od lewej: