http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966 sierpień.
Impreza na wolnym powietrzu w Rostock'u przed Pałacem Przyjaźni. Od lewej: K.Ratyński. J.Szwejkowski.