http://www.ryszardy.pl 

Rok 1974 - Technikum Gastronomiczne - studniówka
Powyżej od lewej: schowany za literatką Marian Kułaga  (sax), Stanisław Alker   (vocal, git.basowa), Elżbieta Alker ,   Jarek........... ,  

Fot.