http://www.ryszardy.pl 

Rok 1974 - Technikum Gastronomiczne - studniówka
Powyżej od lewej: Ryszard Murak  (perkusja, vocal), Stanisław Alker ,   (git.basowa, vocal) Elżbieta Alker ,     Jarek........ ,  

Fot.