http://www.ryszardy.pl 

Rok 1967
Powyżej: Stanisław Alker  

Fot.