https://ryszardy.pl 
Rok 1968
Na zdjęciu od lewej: Zieliński Jerzy,   Śliwiński Leszek