http://www.ryszardy.pl 
Toronto Shadows Club - 08.09.2007
Zespół muzyczny The Beatnics   na czerwonym Fenderku gra Kumar  
W środku transparentu widoczne autografy członkow zespołu The Shadows