https://ryszardy.pl 
Toronto - wrzesień 2007
Jerzy Garncarczyk  Grodzianie - 1966 z małżonką  ,