http://www.ryszardy.pl 

Rok 1976 - klub Violinka.
Od lewej: Ryszard Murak, Marek MaŠkowski, Stanis│aw Alker