http://www.ryszardy.pl 

Rok 1976 - klub Violinka.
Od lewej: Ryszard Murak, Stanisław Alker, Marek Maćkowski, Edward Rosak