http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966 siepien.
Impreza na wolnym powietrzu w Rosctock'u przed pałacem przyjaźni. Od lewej: J.Szwejkowski,  R.Szczudłowski .