https://ryszardy.pl 

Od lewej: Marek Rosner ,   Olek Nowak ,   Mariusz Oleksa ,   Władysław Grochot ,   Janusz Nowotarski      
Fot. Jacek Romiszewski - Sacramento