http://www.ryszardy.pl 
ZDK Nowa Huta 1965r. - wernisa┐ Anny Krasowskiej-Lutomskiej
Od lewej: Roman Banaszewski - art.grafik (z ty│u z profilu),   Ewa W▒sikiewicz-Wolnicka - art.rze╝biarz,   M.Krystyna Zygmuntowicz-Oleszko (obecnie Walczak) - art.mal. grafik,   Roman Skowron - art.grafik          
Z arch. Krystyny Walczak - Barcelona