http://www.ryszardy.pl 
Toronto Shadows Club - Shadowmania 30 wrzesień 2006
Phil Kelly   - rewelacyjny gitarzysta z zespołu Bruce Welcha            
Fot. Urszula Wilk-Toronto