https://ryszardy.pl 
Toronto Shadows Club - Shadowmania 30 wrzesień 2006
BRUCE WELCH'S SHADOWS ,   ,            
Fot. Urszula Wilk-Toronto