http://www.ryszardy.pl 
Toronto Shadows Club - Shadowmania 30 wrzesień 2006
Zespół Fiesta Bred  z DAVIDEM ANDERSONEM, który był organizatorem Shadowmanii w Kanadzie           
Fot. Urszula Wilk