http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966 sierpień.
Zdjęcie wykonywane dla potrzeb propagandowych dla niemieckiej gazety na międzynarodowym obozie namiotowym młodzieży krajów nadbałtyckich. Ktoś przed laty już skadrował długopisem poszczególnych członków zespołu na zdjęciu z gazety. Powyżej od lewej: J.Szwejkowski,  R.Binias,  R.Szczudłowski,   K.Ratyński.  R.Murak.