http://www.ryszardy.pl 
Strona tytułowa książki (własność Ryszarda Wilka) napisana przez Bruce Welcha w 1989 roku.
Fot. Urszula Wilk