https://ryszardy.pl 
"Panowanie przyrody"
Autor: Carlotta Bologna              
Fot. Adam Gryczyński