http://www.ryszardy.pl 

Rok 1973 - Mini Max
Od lewej: Eugeniusz Puchalski pn, Janusz Gajec dr, Jerzy Piwowarski bg, Janusz Lorenz lg