http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966
Powyżej od lewej: K.Ratyński,  J.Szwejkowski,  R.Szczudłowski.