http://www.ryszardy.pl 
Rok 1961
Powyżej : Jerzy Morański (Giga)   ,            
Fot. Andrzej Piotrowski