http://www.ryszardy.pl 
Rok 1984
Powyżej : Jerzy Tyburowski,   Jerzy Morański (Giga),   Zbigniew Stasica