http://www.ryszardy.pl 
Rok 1978
Powyżej : Toni Gabor,   Jerzy Morański (Giga),   Wiesław W±sowicz