http://www.ryszardy.pl 
Rok 1973
Powyżej od prawej: Marian Koster,   Zdzisław Wawrzyńczak,   Toni Keczer,   Jerzy Morański (Giga)