http://www.ryszardy.pl 
Rok 1968
Powyżej : Koster Marian,   Jerzy Morański (Giga) z tyłu,   Zdzisław Wawrzyńczak,   Andrzej Kadłuczka