https://ryszardy.pl 
Rok 1964 -- koło kina "¦wiatowid"
Powyżej od lewej z tyłu: Henryk Michalski,   Adam Kowalczyk,   Andrzej Rachwaniec,   z przodu od lewej: Tadeusz Piórkowski,   Maciej W±s,   Zdzisław Kulis,   Jacek Chmielek