http://www.ryszardy.pl 
Rok 1964 -- koło kina "Światowid"
Powyżej od lewej z tyłu: Henryk Michalski,   Adam Kowalczyk,   Andrzej Rachwaniec,   z przodu od lewej: Tadeusz Piórkowski,   Maciej Wąs,   Zdzisław Kulis,   Jacek Chmielek