http://www.ryszardy.pl 
Rok 1964 - łąki w Nowej Hucie
Powyżej : Maciej Wąs,   Zdzisław Kulis,   Andrzej Rachwaniec