http://www.ryszardy.pl 
Rok 1968
Powyżej: Grażyna Skrzypek