http://www.ryszardy.pl 
Rok 2001 listopad - klub "Kornet"
Powyżej: Andrzej Marchewka,   Rafał Zydroń,   Wiktor Kierzkowski,   Jerzy Morański (Giga)