http://www.ryszardy.pl 
Rok 1963 - Wiesław Schoenborn Quintet
Powyżej: Jerzy Morański,   Janusz Muniak,   Przemysław Dyakowski,   Wiesław Schoenborn,   Jacek Ostaszewski