http://www.ryszardy.pl 
Rok 1960
Powyżej: Stanisław Raczyński,   Stanimir Stanczew,   Andrzej Piela   Jerzy Morański (Giga),   Julian Sandecki,   Igor Neubauer,