http://www.ryszardy.pl 
Rok 2006
Powyżej: Marek Pawlak  - Sztokholm