https://ryszardy.pl 
Rok 2006 - styczeń
Powyżej: Paulina Caine-Balicka - King's Park