http://www.ryszardy.pl 
Rok 2005
Powyżej: Chris Farlowe   i Jurek Mondrzyk