http://www.ryszardy.pl 
Rok 2005 - wakacje
Powyżej: Ryszard Murak, (USA)  Stanisław Alker  (Niemcy) - spotkanie w Norymberdze