https://ryszardy.pl 
Rok
Powyżej: Stanisław Florek,   Aleksander Polek,   Alicja Świątek,   Krystyna Kozłowska,   Katarzyna-Kazimiera Florek