http://www.ryszardy.pl 
Rok 2004
Powyżej: Zofia Pilarz,   Mieczysław Święcicki            
Fot. Renia Jankowska