https://ryszardy.pl 
Rok 1964
Powyżej: Mieczysław Szwajca,   Adam Gawor