https://ryszardy.pl 
Rok 1963
Powyżej: Ryszard Szyrski ,   Adam Gawor,   Jozef Tuzim