https://ryszardy.pl 
Rok 1961
Powyżej: Józef Tuzim,   Ryszard Szyrski ,   Adam Gawor