https://ryszardy.pl 
Rok 2005 - Sztokholm
Powyżej: Jarosław Szewczyk  piano, puzon          
Fot.  Zbigniew Balicki