https://ryszardy.pl 
Rok 2005 - Sztokholm
Powyżej: Filip Siejka Zbyszek Balicki         
Fot.  Zbigniew Balicki