https://ryszardy.pl 
Rok 2005 - Sztokholm
Powyżej: Witek Robotycki  z prawej - w gronie rodzinnym, Zbyszek Balicki - w środku        
Fot.  Zbigniew Balicki